Movie Thoughts

Movie thoughts là chuỗi bài bình phim theo chủ đề. Khác với Movie Review chỉ giới thiệu phân tích nội dung, cảm nhận cá nhân của mình, Movie thoughts sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những vấn đề xã hội từ một phim hay 1 series phim. Trong Movie Thoughts mình sẽ tổng hợp và bình luận thêm một số bài nghiên cứu. Mình để phần tài liệu tham khảo ở cuối cùng.

English English Vietnamese Vietnamese
error: Content is protected !!